PALIWA BIOGAZOWE

Odbiór biogazu z wysypiska z wykorzystaniem do kogeneracyjnej produkcji energii elektrycznej


Każdego dnia miliony ton stałych odpadów komunalnych i ścieków są deponowane na składowiskach lub przekazywane do oczyszczalni. W skali naszej planety jest to trzecie co do wielkości źródło emisji metanu do atmosfery (ok. 13%) wraz z 818 milionów ton dwutlenku węgla. Wiele składowisk zostało przystosowanych do odzyskiwania /produkcji biogazu, redukując w ten sposób skutki emisji gazów cieplarnianych na świecie.


Odpady stałe z domów mieszkalnych, aglomeracji miejskich czy przemysłu są kierowane na składowiska /instalacje, w których metanogeniczne bakterie przerabiają je na biogaz. Składa się on w przybliżeniu z 50% metanu i ok. 50% dwutlenku węgla. Odzysk odbywa się za pomocą systemu rur wprowadzonych w wysypisko i zwykle jest spalany w pochodniach kominowych ( flarach). Lepszym wykorzystaniem biogazu jest użycie go w procesie kogeneracji, po dodaniu gazu ziemnego i zasileniu taką mieszanką generatora energii elektrycznej.

Gaz odpadowy /biogaz jest zwykle bardzo wilgotny, o niskim ciśnieniu rzędu 20-40 milibarów i temperaturze 40-60°C, gdy jest odbierany bezpośrednio ze składowiska. Operatorzy instalacji kogeneracyjnej chcieliby mieć wiedzę nt. ilości pobieranego biogazu, ale jest to bardzo trudne. Niskie ciśnienie dyskwalifikuje pomiar przepływu za pomocą zwężki czy rurki spiętrzającej, gdyż nie można uzyskać wymaganego, mierzalnego minimalnego spadku ciśnienia. Dodatkowo, biogaz jest bardzo wilgotny i przeważnie zanieczyszczony. Zwykle zawiera drobiny materiału organicznego. Te właśnie wtrącenia zatykają rurki spiętrzające lub uszkadzają łopatki przepływomierzy rotacyjnych oraz innych, bazujących na elementach ruchomych.Biogaz ze składowiska śmieci

Pomysł na rozwiązanie pomiaru firmy Sierra Instruments


Z ponad 40 tys. zainstalowanych przepływomierzy termo-dyspersyjnych model Steel-Mass™ 640S, firma Sierra Instruments daje rozwiązanie na taki właśnie pomiar. Wykonanie wsuwane, zaciskowe zmniejsza do minimum stratę ciśnienia, nie posiada uszkadzających się elementów ruchomych, mierzy niskie i bardzo wysokie przepływy w zakresowości 1:100.

Bez części ruchomych, czy zatykających się i opcją z przedmuchem w przypadku zanieczyszczonego biogazu, przepływomierz Steel-Mass™ 640S, gwarantuje pewny pomiar oraz niskie koszty eksploatacji, a czujnik Steel-Mass™ koryguje stan skupienia, mierząc ciśnienie i temperaturę. Eliminuje to potrzebę dwóch dodatkowych zewnętrznych pomiarów ciśnienia i temperatury, gdyż te odczyty przepływomierz ma wbudowane.

Co powoduje wybór przepływomierza Steel-Mass™ 640S najlepszym wyborem?
• Jest zoptymalizowany na pomiar metanu (CH4) jak również N2O, SF6, HFCs i CO2;
• Generuje nominalne minimalny spadek, utratę ciśnienia ze względu na cienką sondę;
• Dokonuje pomiaru masowego (w jednostkach wagowych lub Nm3) przy pomocy tylko jednego urządzenia;
• Posiada rewelacyjną zakresowość pomiaru 1:100;
• Może posiadać opcjonalnie złącze do przedmuchu podczas pracy, w przypadku dużych zanieczyszczeń;
• Jest łatwy i tani przy montażu/demontażu pod ciśnieniem z opcją Hot Tap;
• Posiada dożywotnią gwarancję na czujnik pomiarowy Dry-Sense™ Sensor Technology.

Przepływomierz masowy 640S zamontowany na flarze

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 22 maj 2017 10:41

REKORD S.A.

Sprawiedliwości 6 p.II
05-800 Pruszków

Tel: (22) 759-85-88, 759-85-98
Fax: (22) 759-62-97

INNE SERWISY REKORD S.A.

Serwis

tel. 22 759-62-96

serwis [AT] rekordsa [DOT] pl

zmień [AT] na @ i [DOT] na .

Log In or Register